Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω στην εικόνα για να περιστρέψετε τη γωνία θέασης

Ελάχιστα σπαράγματα κιόνων, όπως βάσεις κιόνων και κιονόκρανα, παραμένουν στο χώρο του Ιερού. Τα υπόλοιπα μαζί με ένα ακέφαλο μαρμάρινο αγαλμάτιο του θεού Ασκληπιού, ένα μαρμάρινο πέλμα υπερφυσικού μεγέθους ανδριάντα των ρωμαϊκών χρόνων, δείγματα από αρχιτεκτονικές τερρακόττες από την κεράμωση των κτιρίων του Ιερού, τέλος η επιτάφια στήλη του ρήτορα Ξενοκράτη από την Καλαυρεία εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο Πόρου. Κατά την πρώτη ανασκαφή βρέθηκαν αναθήματα, κομμάτια δηλ. από μεγάλους χάλκινους λέβητες (καζάνια) του ίδιου τύπου με αυτά που ανασκάφτηκαν και σε άλλα Ελληνικά Ιερά, αρύβαλλοι ή μικρά αγγεία για αρωματικά έλαια -που είχαν εισαχθεί από την Κόρινθο- ειδώλια από χαλκό και πηλό (άλογα, άλογα με καβαλάρηδες, βόδια), μια χάλκινη τρίαινα ένα ταιράστιο αφιέρωμα στον θεό της θάλασσας και διάφορες επιγραφές. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το κεφάλι ενός γρύπα από ένα χάλκινο λέβητα -τελος του 6ου αι. π.Χ. - το οποίο μαζί με τα ολόκληρα χάλκινα αντικείμενα βρίσκονται τώρα στη συλλογή χάλκινων αντικειμένων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Pin It