Μοιάζει στην κάτοψη με τη Στοά Α αλλά είναι λιγότερο καλά διατηρημένο. Είναι η πλαϊνή «μέση» στοά» που το μήκος της είναι λίγο μεγαλύτερο, πρέπει να είχε 5 κίονες ως εσωτερικά στηρίγματα. Χτίστηκε ταυτόχρονα με την ανατολική. (Παπαχατζής Ν. (Επιμ.), Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις–Κορινθιακά και Λακωνικά, σ . 261). Δεν σώζεται τίποτα από την πρόσοψη του κτιρίου. Με βάση την τεχνική δόμησης, ο Welter χρονολογεί το κτίριο στον 4ο αιώνα (The Kalaureia Research Program, The Swedish Institute at Athens, http://www.kalaureia.org/).

Pin It