Το Kτίριο C βρίσκεται στα ανατολικά του κτιρίου D -και σήμερα σώζεται μόνο η θεμελίωσή του- ήταν μια στοά με μία εξωτερική δωρική κιονοστοιχία και μία ιωνική στο στο εσωτερικό της, Η στοά C χρονολογείται προς το τέλος του 4ου αι. π.Χ. και οι νέες ανασκαφές έχουν δείξει ότι τα κτίρια C, D, και Ε αποτελούν πιθανόν μέρος του ίδιου "οικοδομικού προγράμματος". Με ένα μήκος περίπου 33μ. το κτίριο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τις στοές Α και Β. Ένα θραύσμα κιονόκρανου κι ένα γείσο, και τα δύο δυστυχώς χαμένα σήμερα, είχαν αποδοθεί σ' αυτή τη στοά και δείχνουν, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι το εξωτερικό του κτιρίου ήταν Δωρικού τύπου. Ήταν κατά πάσα πιθανότητα ένα κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η διοίκηση του ιερού. Εδώ βρέθηκε το 1984 μια ενεπίγραφη στήλη (IG IV .841) που περιγράφει μια δωρεά προς το ιερό σε γη και χρήματα, καθώς και τον τρόπο που έπρεπε αυτά να χρησιμοποιηθούν. Οπτικό αλλά και μυθολογικό ενδιαφέρον για την οπτική και όχι μόνο αφήγησή μας -αν απουσιάζουν από την καταγραφή μας- αποτελούν και οι Αρύβαλλοι και τα ειδώλια (κεραμικά ευρήματα από την αρχαϊκή εποχή του 7ου και 6ου αι. π.Χ.) αλλά και Επιτάφια στήλη του ρήτορα Ξενοκράτη από την Καλαυρεία, γιου τού Μόσχου, ο οποίος "σκοτώθηκε σε μάχη για την πατρίδα του", όπως αναφέρει το χαραγμένο επίγραμμα που χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. (με ιδιαίτερο προσωπογραφικό ενδιαφέρον), που βρέθηκε στην περιοχή προς τα ΒΔ του ιερού, όπου τοποθετούνται τα νεκροταφεία της αρχαίας Καλαυρίας.
Pin It