Ιδρύεται «Ένωση Ελλήνων Καθηγητών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας»

Την απόφαση για ίδρυση Ένωσης Ελλήνων Καθηγητών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας έλαβε στη Λευκωσία αριθμός διακεκριμένων ποινικολόγων-εγκληματολόγων, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε Ημερίδα που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπογράφηκε από τους συμμετασχόντες στην Ημερίδα καθηγητές το σχετικό πρακτικό σύστασης της Ένωσης. Στην υπό ίδρυση «Ένωση Ελλήνων Καθηγητών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας», εκτός των ομιλητών στην Ημερίδα και του προέδρου του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή κ. Ιάκωβου Φαρσεδάκη, ο οποίος προέδρευσε των εργασιών της Ημερίδας, αποδέχθηκαν ήδη να μετάσχουν και άλλοι διακεκριμένοι καθηγητές από την Ελλάδα, όπως οι καθηγητές κ. Χρήστος Μυλωνόπουλος και κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος (Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και ο καθηγητής και πρώην Πρύτανης κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης (Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης). Η Ένωση στοχεύει να συμπεριλάβει τους απανταχού της γης Έλληνες ποινικολόγους-εγκληματολόγους πανεπιστημιακούς, ενώ θα φέρει ως τόπο υπογραφής του καταστατικού, τη Λευκωσία.

Την Ημερίδα Ποινικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη «δίκαιη δίκη» που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου παρακολούθησαν πέραν των 350 φοιτητών Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και διακεκριμένοι νομικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα (που ταξίδευσαν επί τούτω στην Κύπρο). Στους ομιλητές περιλαμβάνονταν καθηγητές και από τις τρεις Νομικές Σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντικό γεγονός που αποδεικνύει το κύρος που απέκτησε, σε πολύ σύντομο χρόνο, το Νομικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Άλλωστε αρκετοί καθηγητές των Νομικών Σχολών της Ελλάδας έχουν εμπιστευθεί στο Τμήμα αυτό την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Στην Ημερίδα μίλησαν οι: κ. Λάμπρος Μαργαρίτης, καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Γνώση της κατηγορίας και βαρύτερος χαρακτηρισμός της πράξης», κα. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Η πρόσβαση σε δικηγόρο στην ποινική διαδικασία ως προϋπόθεση της δίκαιης δίκης: Η Οδηγία της 2013/48/ΕΕ της 22.10.2013», κ. Άγγελος Κωνσταντινίδης, καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Το δικαίωμα απόδειξης του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη», κ. Ιωάννης Γιαννίδης, αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Μεθοδολογική προσέγγιση στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ. Ίχνη επιρροής του κοινού δικαίου και του ηπειρωτικού δικαίου στη δομή των αποφάσεων του Δικαστηρίου», κ. Θεοχάρης Δαλακούρας, καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Δίκαιη δίκη και αποδεικτικές απαγορεύσεις κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ», κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου, επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Οι έρευνες στη δίκαι ποινική δίκη», κα. Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Νομολογία ΕΔΔΑ για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων».

Το Τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Σατλάνης, καθηγητής του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας , ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία οργάνωσης της επιστημονικής Ημερίδας. Θέμα του : «Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη». Αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τις αποφάσεις αυτές, στέλνεται το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προσδιορίζει καθημερινά ολοένα και λεπτομερέστερα τις εκφάνσεις, πτυχές, συγκεκριμενοποιήσεις και διαστάσεις του δικαιώματος για μια δίκαιη ποινική δίκη. Το σχετικό άρθρο έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» (τεύχος Φεβρουαρίου 2014 που εκδόθηκε στο τέλος Μαρτίου).

Το σημαντικό αυτό επιστημονικό γεγονός καταγράφηκε με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Βλ. τον ακόλουθο σύνδεσμο :

http://youtu.be/cu9FtKHtox4

Pin It