«Νέος Ερευνητής 2015» ο επ. καθηγητής Π. Παπαγεώργης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στον επίκουρο καθηγητή Μοριακής Βιολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου της Σχολής Θετικών Επιστημών Δρ. Παναγιώτη Παπαγεώργη απονεμήθηκε φέτος το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2015» από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στη Θεματική Ενότητα «Επιστήμες Ζωής» για το έργο του με θέμα «Εντοπισμός και λειτουργικός χαρακτηρισμός νέων γονιδίων που εμπλέκονται στη μετάσταση του καρκίνου του μαστού».

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) καθιέρωσε, από το 2006, την απονομή ετήσιου Βραβείου Έρευνας το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνούς επιπέδου αποτελέσματα.

Η επιτυχία του Δρ. Παναγιώτη Παπαγεώργη υποδεικνύει και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο αριστείας του έργου του. Έργο το οποίο εκτιμάται από την ίδια την κυπριακή Πολιτεία. Η εν λόγω διάκριση αποτελεί αναμφίβολα ύψιστη τιμή για το πρόγραμμα Βιολογικών Επιστημών, το Τμήμα Επιστημών Ζωής, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και, βέβαια, για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.Τέτοιες διακρίσεις συμβάλλουν σημαντικά στο στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου για αριστεία στη διδασκαλία και στην έρευνα και, ως εκ τούτου, δημιουργούν τις αντικειμενικές συνθήκες προστιθέμενης ακαδημαϊκής αξίας.

Dr Panagiotis Papageorgis, Assistant Professor of Molecular Biologyin the Department of Life Sciences of European University Cyprus has been awarded the “Cyprus Research Award – Young Researcher 2015” of the Research Promotion Foundation of the Republic of Cyprus in the thematic section “Life Sciences” for his work on the «Identification and functional characterization of novel genes involved in breast cancer metastasis».

Dr Panagiotis Papageorgis was awarded this prestigious award by the Minister of Finance Mr. Harris Georgiades during a special ceremony organized by the Cyprus Research Promotion Foundation to recognize distinction in research and the importance of innovation and research in economic and social development of the country.

Pin It