Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW)

12 απαλλαγές (από τα 15 μαθήματα) στους πτυχιούχους λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επεκτείνει τη συνεργασία του ως «Συνέταιρος Στη Μάθηση» με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Το Σχέδιο «Συνεταιρισμός στη Μάθηση» αναγνωρίζει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του πτυχίου Λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου σε σχέση με το ICAEW. Σαν αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου με Πτυχίο στη Λογιστική (BΒAAccounting) μπορούν να εξασφαλίσουν 12 απαλλαγές (από τα 15 μαθήματα) του ICAEWCharteredAccountantQualification (ACA).

Το ICAEW αξιολογώντας το πρόγραμμα της Λογιστικής απένειμε 4 επιπρόσθετες απαλλαγές μαθημάτων (CPL) στους αποφοίτους του Πτυχίου Λογιστικής. Τα 4 επιπρόσθεταμαθήματαείναι: Business Tax Planning, Tax Compliance, Audit and Assurance, Financial Accounting and Reporting. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι από τα λίγα πανεπιστήμιά που μπορεί να προσφέρει τα μαθήματα BusinessTaxPlanning και TaxCompliance με βάση το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα και όχι το Αγγλικό.

Σαν αποτέλεσμα αυτών τον επιπρόσθετων εξαιρέσεων οι φοιτητές Λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου θα εξειδικεύονται σε βάθος στο φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Pin It