Σύμφωνο ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Οττάβα

Μια σημαντική συμφωνία συνεργασίας πέτυχε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Ο πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής, Κώστας Γουλιάμος και o πρύτανης του Πανεπιστημίου της Οττάβας ChristianDetellierυπέγραψαν σύμφωνο ακαδημαϊκής συνεργασίας. Το Πανεπιστήμιο της Οττάβας του Καναδά βρίσκεται στον κατάλογο των διακοσίων καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, η δε Ιατρική του Σχολή είναι ανάμεσα στις εκατό καλύτερες στον κόσμο ενώ η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (TelferSchoolofManagement) είναι η πέμπτη καλύτερη Σχολή στον Καναδά. Το Πανεπιστήμιο της Οττάβας έχει πέραν των σαράντα χιλιάδων φοιτητών από τους οποίους οι έξη χιλιάδες είναι μεταπτυχιακοί. Υπολογίζεται ότι η προσφορά του Πανεπιστημίου στην οικονομία της περιφέρειας της πρωτεύουσας του Καναδά αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία η οποία αποδεικνύει σύμφωνα με δήλωση του πρύτανη Κώστα Γουλιάμου «την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που έχουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Οττάβας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την προσφερόμενη ποιότητα προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και υποδομών που παρέχει». Η συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σπουδών, προαγωγή επιστημονικής έρευνας, ανταλλαγής ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών, τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων καθώς και την καθιέρωση κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η σύμπραξη των δύο πανεπιστημίων έχει επιπλέον στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, στον τομέα της καινοτομίας αλλά και της κοινής συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα.

Pin It