*

Έξι Πρυτάνεις από την Ελλάδα

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κορυφαίο ακαδημαϊκό γεγονός για την Κύπρο θεωρείται η κάθοδος 6 πρυτάνεων από σημαντικά Πανεπιστήμια της Ελλάδας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Θα συμμετέχουν σε ημερίδα, με θέμα “Παιδεία-Κρίση-Εργασία: Σύγχρονα προβλήματα και προοπτικές” που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Δευτέρα 10 Μαρτίου στις 19:30 στο πλαίσιο του “Πανεπιστημίου της Δευτέρας”.

Πρόκειται για ένα μοναδικό γεγονός που πρώτη φορά γίνεται στην Κύπρο και ως εκ τούτου έχει μεγάλη κοινωνική, πέραν της επιστημονικής, απήχηση. Πραγματικά, για πρώτη φορά, στα ακαδημαϊκά δεδομένα της Κύπρου, 6 Πρυτάνεις κορυφαίων ελλαδικών πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καλούνται να καταθέσουν θέσεις και απόψεις για τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο χώρο της Παιδείας και της Εργασίας. Συγκεκριμένα συμμετέχουν: ο καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης, Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο καθηγητής κ. Πάρις Τσάρτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι 6 πρυτάνεις προέρχονται από ελληνικά Πανεπιστήμια με τα οποία υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο αντιπρύτανης Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος ο οποίος δήλωσε ότι «η σύναξη των πρυτάνεων φιλοδοξεί να αποτελέσει επιστημονικό θεμέλιο για τον ευρύτερο κοινωνικό προβληματισμό που αναπτύσσεται την περίοδο αυτής της μεγάλης κρίσης. Στοχεύουμε σε απαντήσεις! Σε μια εποχή σύγχυσης, η ακαδημαϊκή κοινότητα καλείται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Η ημερίδα από μόνη της, με τους πρυτάνεις 6 κορυφαίων πανεπιστημίων της Ελλάδας υποδηλοί το ενδιαφέρον που έχουν τα ίδια τα πανεπιστήμια για την κοινωνία. Να δουλέψουν, δηλαδή, μαζί με την κοινωνία για να βρουν ανθρωποκεντρικές λύσεις ώστε να δημιουργήσουν όρους ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης».

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα έξι όπως και με άλλα πανεπιστήμια έχει υπογράψει σύμφωνα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, με στόχο την αριστεία στα προγράμματα σπουδών και την έρευνα. Η ευρύτητα των συνεργασιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία (Κίνα) και Β. Αμερική είναι ανάλογη της αναγνώρισης που τυγχάνει διεθνώς για την αριστεία των προγραμμάτων και την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει.

Pin It