3.500.000 Τσέχοι υπό καθεστώς δουλείας!

Η «Παγκόσμια Έκθεση του δείκτη δουλείας» δημοσιεύεται από το Ίδρυμα "Walk Free".

Το Ίδρυμα δεσμεύεται για την εξάλειψη όλων των μορφών της «σύγχρονης δουλείας» που βαραίνουν αυτή τη γενιά. Με τον όρο «σύγχρονη δουλεία» νοείται κάθε μορφή δουλείας, και περιλαμβάνει την ολοκληρωτική δουλεία, τη δουλεία από πρακτικές που μοιάζουν με αυτή (όπως π.χ. η δουλεία του χρέους, των αναγκαστικών γάμων καθώς και η πώληση ή εκμετάλλευση των παιδιών), της εμπορίας ανθρώπων και καταναγκαστικής εργασίας, και άλλες πρακτικές που περιγράφονται σε βασικές διεθνείς συνθήκες, που εθελοντικά έχουν επικυρωθεί από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου (Key definitions are located in: 1926 Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery; the 1957 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and

Institutions and Practices Similar to Slavery; the ILO Convention Concerning Forced or Compulsory Labour; and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking invPersons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).

Η στρατηγική του Ιδρύματος "Walk Free" εστιάζει στην κινητοποίηση ενός παγκόσμιου κινήματος δράσης, πραγματοποιώντας μια υψηλής ποιότητας έρευνα, ακολούθως στοχεύοντας στη συστράτευση επιχειρήσεων και την αύξηση του κεφαλαίου σε πρωτοφανή επίπεδα, με τελικό στόχο την αλλαγή πορείας σε αυτές τις χώρες και τις βιομηχανίες τους, που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για όλες τις μορφές σύγχρονης δουλείας σήμερα.

Το Ίδρυμα ιδρύθηκε από τον Andreas και τον Nicola Forrest και, όπως ισχυρίζονται, πρόκειται για μια παγκόσμια φιλανθρωπική κίνηση. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι χαίρει της αποδοχής της αστικής και μικροαστικής κοινωνίας, δεν πρόκειται για κάποιο Ίδρυμα που κινείται εκτός πλαισίου ανοχής του συστήματος.

Σύμφωνα λοιπόν με την πολυσέλιδη Έκθεση του "Walk Free" για τη δουλεία στις ημέρες μας, και σε μια έρευνα που καλύπτει 167 χώρες του πλανήτη, προκύπτει ότι η δουλεία καλά κρατεί. Μάλιστα με τον τίτλο «οι πρωτιές χωρών της Ευρώπης», επιχειρείται μια καταγραφή του πλέον απάνθρωπου φαινομένου στη δική μας Ήπειρο. Τι προκύπτει λοιπόν:

Η Τσεχία στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στις επιδόσεις της σύγχρονης δουλείας, αφού 3.500.000 Τσέχοι βρίσκονται υπό καθεστώς δουλείας! Ίσως για πολλούς το νούμερο να φαντάζει απίστευτο, απίστευτη είναι όμως και η πολιτική που ακολουθείται από τις χώρες της Ευρώπης. Στην κατάταξη αυτή –επιτέλους και κάτι καλό για τη χώρα μας- οι Έλληνες βρίσκονται στο τέλος της λίστας, απολαμβάνουμε δηλαδή προνομιακής θέσης μαζί με άλλες προηγμένες χώρες. Αυτό όμως καθόλου δεν πρέπει να μας καθησυχάζει αφού η κυβέρνησή μας κάνει τα πάντα, ώστε να καταλήξουμε και μεις όσο το δυνατόν νωρίτερα στην κορυφή του μαύρου πίνακα της ντροπής, της ανθρώπινης δουλείας.

Ακολουθεί ο πίνακας που, σύμφωνα με την έρευνα του "Walk Free", δείχνει την κατάταξη των χωρών με τις χειρότερες και «καλύτερες επιδόσεις» -όσον αφορά στη δουλεία- των πολιτών τους.

Table 1: Countries with highest prevalence of modern slavery

Rank Country Name

1 Mauritania

2 Haiti

3 Pakistan

4 India

5 Nepal

6 Moldova

7 Benin

8 Côte d’Ivoire

9 The Gambia

10 Gabon

Table 2: Countries with lowest prevalence of modern slavery

Rank Country Name

150 Denmark

150 Finland

150 Luxembourg

150 Norway

150 Sweden

150 Switzerland

159 New Zealand

160 United Kingdom

160 Ireland

160 Iceland

Table 3: Ten countries with highest estimated number o f population in modern slavery

Country Name – Population - Estimate of population in modern slavery -

Lower range of estimate - Upper range of estimate

India 1,236,686,732 13,956,010 13,300,000 14,700,000

China 1,350,695,000 2,949,243 2,800,000 3,100,000

Pakistan 179,160,111 2,127,132 2,000,000 2,200,000

Nigeria 168,833,776 701,032 670,000 740,000

Ethiopia 91,728,849 651,110 620,000 680,000

Russia 143,533,000 516,217 490,000 540,000

Thailand 66,785,001 472,811 450,000 500,000

Democr. Rep. of the Congo 65,705,093 462,327 440,000 490,000

Myanmar 52,797,319 384,037 360,000 400,000

Bangladesh 154,695,368 343,192 330,000 360,000

………………………………………………………………………………..

Country Name Ranking Weighted Measure

Bangladesh 71 9.54

Uruguay 72 9.51

Colombia 73 9.50

Paraguay 74 9.49

Venezuela 75 9.34

Bolivia 76 9.30

Guyana 77 9.29

Libya 78 9.11

Dominican Republic 79 9.01

Macedonia 80 8.94

Kyrgyzstan 81 8.73

Saudi Arabia 82 8.73

Turkmenistan 83 8.67

China 84 8.59

Kazakhstan 85 8.51

Ukraine 86 8.42

Jordan 87 7.87

United Arab Emirates 88 7.74

Chile 89 7.44

Turkey 90 7.40

Algeria 91 7.29

Yemen 92 7.28

Morocco 93 7.23

Brazil 94 7.16

El Salvador 95 7.12

Bahrain 96 6.75

Qatar 96 6.75

Philippines 98 6.73

Oman 99 6.66

Kuwait 100 6.63

Guatemala 101 5.75

Kenya 102 5.72

Iran 103 5.70

Iraq 104 5.61

Syria 105 5.59

Papua New Guinea 106 5.58

Mexico 107 5.57

Nicaragua 108 5.47

Mongolia 109 5.45

Honduras 110 5.42

Israel 111 5.23

Madagascar 112 5.22

Egypt 113 5.09

Indonesia 114 5.08

South Africa 115 4.99

Angola 116 4.84

Belarus 117 4.82

Sri Lanka 118 4.81

Lebanon 119 4.72

Timor-Leste 120 4.56

Malaysia 121 4.48

Argentina 122 4.35

Tunisia 122 4.35

Jamaica 124 4.03

Romania 125 4.00

Swaziland 126 3.95

Brunei 127 3.72

Lithuania 128 3.63

Estonia 129 3.47

Japan 130 3.31

Latvia 131 3.21

Italy 132 3.12

Trinidad and Tobago 133 2.81

United States 134 2.77

Barbados 135 2.70

Germany 136 2.63

South Korea 137 2.32

Australia 138 2.15

France 139 2.13

Netherlands 139 2.13

Hong Kong, SAR China 141 1.84

Singapore 142 1.82

Mauritius 143 1.81

Canada 144 1.73

Panama 145 1.67

Costa Rica 146 1.66

Portugal 147 1.64

Spain 147 1.64

Cuba 149 1.28

Austria 150 1.14

Belgium 150 1.14

Greece 150 1.14

Denmark 150 1.14

Finland 150 1.14

Luxembourg 150 1.14

Norway 150 1.14

Sweden 150 1.14

Switzerland 150 1.14

New Zealand 159 1.10

United Kingdom 160 1.00

Ireland 160 1.00

Iceland 160 1.00

Pin It