Την ανάγκη χάραξης μιας αποτελεσματικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής για τις θάλασσές μας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Σπύρος Σπυρίδων, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου Συνεδρίου «Thalatta 2014» για την αναπτυξιακή δυναμική των θαλασσών μέσω μια βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Ο κ. Σπυρίδων ανέφερε με έμφαση ότι «η χάραξη μιας αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές και πολιτικές της Ε.Ε, όπως είναι η στρατηγική για την «Ευρώπη 2020», την κοινή αλιευτική, τουριστική, περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική».

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Σπύρος Σπυρίδων επισκέφθηκε την Κέα όπου συμμετείχε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται για τα νησιά μας, και ιδιαιτέρως τα μικρότερα, μέσα από την αξιοποίηση του νέου κοινοτικού πλαισίου στήριξης «ΕΣΠΑ 2014-2020».

Pin It