Τα golden blue boys συνεχίζουν

Τα golden blue boys συνεχίζουν το πάρτυ. Ο κόσμος καθημερινά αυτοκτονεί με τη θηλειά του Μιχελάκη, του γιου του Μητσοτάκη (ο ίδιος ο junior δεν υφίσταται ως αποκομμένος), από τη θηλειά του Σαμαρά, αλλά οι γαλαζοαίματοι των παρακάτω οργανισμών συνεχίζουν να πληρώνονται με μισθούς προκλητικούς, παράνομα και με την ανοχή των δημίων του Ελληνικού λαού. Απολαύστε λοιπόν:

Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), Εθνικό Κτηματολόγιο – Χαρτογράφηση Α.Ε., εταιρεία Κτιριακές Εγκαταστάσεις Α.Ε. (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων).

Συγκεκριμένα, από τα έγγραφα που παρουσιάζει η εφημερίδα το «Έθνος» έχει διαπιστωθεί μεταξύ άλλων:

-Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ύψους 900 ευρώ για υπηρεσία η οποία δεν έχει χαρακτηριστεί νόμιμα ως Γενική Διεύθυνση (Νομική Υπηρεσία).

-Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης διευθυντή ποσού 400 ευρώ σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

-Μη περικοπή κατά το ένα τρίτο από 1ης Ιανουαρίου της προσωπικής διαφοράς των απασχολούμενων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εργασίας.

-Ερευνητής ο οποίος αμείβεται με το ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών λαμβάνει επιπρόσθετα επίδομα θέσης γενικού διευθυντή 900 ευρώ.

-Υπάλληλοι λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, λόγω μη ολοκλήρωσης της λειτουργικής ενοποίησης του Οργανισμού για αρκετούς τομείς ευθύνης (τμήματα και διευθύνσεις)

-Λανθασμένη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αρκετούς υπαλλήλους, με αποτέλεσμα τη μη ορθή κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από τον νόμο του ενιαίου μισθολογίου (ν.4024/2011).

-Λανθασμένη βαθμολογική κατάταξη ορισμένων Διευθυντών με αποτέλεσμα τη μη ορθή κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια.

-Μη πιστή εφαρμογή του νόμου 2685/1999 στις μετακινήσεις υπαλλήλων που γίνονται είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό.

Σ.Σ: Ίσως δεν θα ήταν φρόνιμο και λογικό να γίνεται κανείς αυτόχειρας, τη στιγμή μάλιστα που σε τίποτα δεν ευθύνεται ο ίδιος. Γιατί να πηγαίνεις πρώτος, αφήνοντας τους δήμιους να απειλούν και τα παιδιά σου; Η θυσία δεν θα έπρεπε να έχει και κάποιο αντίκρυσμα;

Pin It