«ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»: Οι τοποθετήσεις της στο Δ.Σ.

Η παράταξή .«ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» στη συνεδρίαση του ΔΣ της 8.4.2014 έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:1. Φέραμε προς συζήτηση το θέμα της εφαρμογής των διατάξεων περί «τακτοποίησης αυθαιρέτων» στον παραδοσιακό οικισμό του Πόρου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζονται λόγω του χαρακτηρισμού του οικισμού ως «ιστορικού μνημείου» (χωρίς ποτέ επί τρία χρόνια η δημοτική αρχή ή άλλος αιρετός εκπρόσωπος του Πόρου να έχει ενεργήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος). Η παράταξή μας, μετά από συνεννόηση με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρότεινε την υποβολή αιτήματος από το ΔΣ στους αρμόδιους Υπουργούς για επαναχαρακτηρισμό του οικισμού, από «ιστορικό μνημείο» σε «ιστορικό τόπο». Μάλιστα, ο επαναχαρακτηρισμός αυτός είναι, σύμφωνα με το Ν.3028 του 2002, υποχρεωτικός και αν είχε μεθοδευτεί εγκαίρως, η τακτοποίηση και μεταβίβαση αυθαιρέτων θα ήταν δυνατή ήδη από το 2011. Ωστόσο, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, λόγω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, καταψήφισαν την πρότασή μας και αντιπρότειναν τον αποχαρακτηρισμό (και όχι τον επαναχαρακτηρισμό) του οικισμού, χωρίς κάτι τέτοιο να επιτρέπεται από τη νομοθεσία, υπερψηφίζοντας μια απόφαση που αποτελεί μια «τρύπα στο νερό» και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το ζήτημα.(επισυνάπτεται ολόκληρη η εισήγησή μας)2. Επαναφέραμε το ζήτημα των αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων της πρόσφατα παραδοθείσας προβλήτας στην Αγροτική, και ζητήσαμε να τοποθετηθούν άμεσα παγκάκια και κολωνάκια, ώστε να χρησιμοποιείται από πεζούς και όχι από αυτοκίνητα. Κατά την συζήτηση, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δήλωσε ότι για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της προβλήτας δεν υπήρξε πράγματι καμία μελέτη, γεγονός που δικαιώνει τις σχετικές καταγγελίες της παράταξής μας και εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους έσπευσαν προφορικά και με έντυπες ανακοινώσεις τους να «διαβεβαιώσουν» για το αντίθετο.3. Ψηφίσαμε λευκό στο θέμα τη ονοματοδοσίας των οδών, επειδή, α) δεν μετείχαμε στη σχετική διαδικασία, αφού η δημοτική αρχή δεν τοποθέτησε μέλος της μειοψηφίας στην αρμόδια ομάδα εργασίας και β) δεν έγινε δεκτό το αίτημα μας να βεβαιωθεί εγγράφως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οδών που ονοματοδοτήθηκαν.4. Ψηφίσαμε υπέρ α) της έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΔΛΤ και β) της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο εκλογικό κέντρο του κ. Σπ. Σπυρίδωνα.5. Καταψηφίσαμε α) τις αναμορφώσεις του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠ, λόγω της σκανδαλώδους προβλεπόμενης αμοιβής λογιστών, β) την προγραμματική σύμβαση Δήμου – Περιφέρειας για το έργο «υπογειοποίησης» της Πούντας, και γ) την πρόταση του κ. Δ. Συξέρη για παράταση διάρκειας λειτουργίας της Επιτροπής για το κέντρο Καρδάση, η οποία επί έξι μήνες δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά.

Pin It