Αποκατάσταση λιμανιού

«Αποπεράτωση και παράδοση προς χρήση του έργου αποκατάστασης βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Πόρου»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Πόρου Δημήτρη Στρατηγό, τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Θόδωρο Καρδοματέα, τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Νήσων Νάσο Μοσχολέα και τεχνικό επιτελείο, επιθεώρησε το έργο της «αποκατάστασης βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Πόρου», προϋπολογισμού 568.488 ευρώ, το οποίο χρηματοδότησε και κατασκεύασε η Περιφέρεια Αττικής.

Με το έργο, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης του λιμανιού και πλέον δίνεται εκ νέου η δυνατότητα ασφαλούς πρόσδεσης των πλοίων, αφού αποκαταστάθηκαν επιτυχώς οι μεγάλες βλάβες των υποσκαφών των κρηπιδωμάτων και η ανωδομή, στη θέση μπροστά από την περιοχή στάθμευσης των ταξί, σε μήκος περίπου 120 μέτρων.

Η αρχική μελέτη προέβλεπε την αποκατάσταση τμήματος της ανωδομής, πλάτους που κυμαινόταν από 6,5 έως 10 μέτρα. Μετά από αίτημα του Δήμου Πόρου οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, προέβησαν στην αποκατάσταση όλης της επιφάνειας μέχρι το οδόστρωμα, συνολικής έκτασης 1.300 μ2, για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας, ενώ τοποθετήθηκε μεγαλύτερος αριθμός δεστρών αλλά και κρίκων πρόσδεσης σκαφών (7 δέστρες και 25 κρίκοι αντίστοιχα), εγκατάσταση όλων των δικτύων υποδομής που απαιτούνται, για την μελλοντική διέλευση δικτύων νερού και ρεύματος προς εξυπηρέτηση των τουριστικών σκαφών που θα δένουν στο τμήμα αυτό του κρηπιδώματος, αλλά και τοποθέτηση της υποδομής για την εγκατάσταση πίλλαρ και φωτιστικών σωμάτων.

Τέλος, κατά την επιθεώρηση του έργου, έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις και το αίτημα πολιτών για τη δημιουργία σκαλοπατιούαπό την πλευρά του δρόμου και δόθηκε εντολή για την κατασκευή του, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των πολιτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης μετά την επίσκεψή του, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το έργο της αποκατάστασης των βλαβών στο λιμάνι του Πόρου, στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία του νησιού σε μια εποχή που το κεντρικό κράτος απουσιάζει και ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσει σοβαρές παρεμβάσεις. Το ίδιο έχουμε κάνει για το τμήμα του λιμανιού που κατέρρευσε, με εγκεκριμένη και κωδικοποιημένη χρηματοδότηση 800.00 ευρώ. Προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των μικρών μας πατρίδων, με έργα ουσίας που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με το βλέμμα στραμμένο στο περιεχόμενο και όχι στη βιτρίνα και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι το μήνυμα του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού «με έργο πάμε μπροστά», έχει αντίκρισμα αλήθειας».

Pin It