«Αρχιτεκτονικό τερατούργημα» στην παραλία τού Πόρου

Στην παραλία τού Πόρου και στη συμβολή με τα σκαλοπάτια στην Αμβροσία ξεφύτρωσε ένας «σιδεροφράκτης» τόσο ακαλαίσθητος που αδυνατεί κανείς να δεχτεί ότι τοποθετήθηκε από τη Δημοτική Αρχή τού νησιού. Νομίζεις ότι πρόκειται για κάτι πρόχειρο που θα εξυπηρετούσε π.χ. τη διευκόλυνση αποπεράτωσης κάποιων οικοδομικών εργασιών και αμέσως θα απομακρυνόταν. Όμως κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει, η σιδεριά τοποθετήθηκε εκεί για να παραμείνει! Φωνάζει και διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση του Δήμου γι' αυτό το «αρχιτεκτονικό τερατούργημα» και καλεί τον Δήμο να αποκαταστήσει τα πράγματα. Ακολουθεί το κείμενο της ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 24/05/2016

Παραποίηση της αλήθειας και των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, ουσιαστικά, διαπράττεται με το πρόσφατο δελτίο τύπου της 24ης Μαΐου 2016 του Δήμου, που αναφέρεται στην χειρολαβή στα σκαλάκια μπροστά από την Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη.

Στο Δημ. Συμβούλιο της 25ης Ιουνίου 2015, ημερομηνία συζήτησης για την τοποθέτηση της χειρολαβής, ο κ. Σπυρίδων αφού ευχαρίστησε την κ. Κανελάκη, αναφερόμενος μάλιστα και στην δωρεά της εξαιρετικής συλλογής των κοχυλιών που έχει προσφέρει στον Δήμο, συμφώνησε για την χρησιμότητα της κατασκευής μιας χειρολαβής, μετά όμως από την υπόδειξη της μορφής και θέσης τοποθέτησης της (στο κέντρο ή στις άκρες) από επιτροπή αρχιτεκτόνων της περιοχής μας, που η σύσταση της θα ήταν πολύ χρήσιμη για τον Τόπο μας.

Με την άποψή μας αυτή συμφώνησε και η κ. Κανελάκη λέγοντας μάλιστα ότι είναι καλύτερα να αργήσουμε λίγο παρά να κατασκευαστεί κάτι που δεν ταιριάζει με τον χώρο.

Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση δεν καταψήφισε την δωρεά της κ. Κανελάκη, όπως στρεβλά φαίνεται στο δελτίο τύπου του Δήμου, αλλά την απεδέχθη προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσει την καλαισθησία της κατασκευής.

Τέλος διερωτόμαστε: Πιστεύει πραγματικά ο κ. Δημητριάδης, ότι αυτό που κατασκευάστηκε είναι ότι το καλύτερο; Αλήθεια ποιός είναι ο αρχιτέκτονας που το σχεδίασε;

Οφείλουν να δώσουν το όνομά του στην δημοσιότητα για να ξέρουμε και εμείς σε ποιόν χρωστάμε αυτή την αταίριαστη σχεδιαστικά και χρωματικά (κατά την άποψη όχι μόνο την δική μας) για τον παραδοσιακό οικισμό μας, χειρολαβή.

Για την απόδειξη των παραπάνω παραθέτουμε την απόφαση του ΔΣ που αναφέρεται στο θέμα και έχει δημοσιευτεί στην Διαύγεια.

Αριθμ. Απόφασης 116/2015 ΑΔΑ 6ΒΣΒΩΞΝ-Ψ24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση τοποθέτησης κουπαστής στη μέση των σκαλοπατιών από πρ. Αμβροσία προς Χατζοπούλειο, με δωρεά κ. Κανελάκη.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και είπε τα εξής:

Ο κ. Κανελάκης με αίτησή του προτείνει να τοποθετηθεί με δωρεά του κουπαστή στο κέντρο των σκαλοπατιών που ξεκινούν από την Αμβροσία προς τη Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη.

Προτείνεται η έγκριση τοποθέτησης κουπαστής με βάση προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και διαβίβαση του θέματος της αποδοχής της δωρεάς στην Οικονομική Επιτροπή.

Τον λόγο έλαβε ο Επικεφαλής της Παράταξης Μειοψηφίας του Δήμου κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, ο οποίος είπε τα παρακάτω τα οποία κατέθεσε και εγγράφως:

Πρωτίστως να ευχαριστήσουμε την κ. Κανελάκη γιά την προσφορά της και γιά ότι έχει προσφέρει στον Δήμο μας και εννοώ το εξαίρετο μουσείο των κοχυλιών που είναι ένα εκ των δύο που βρίσκονται στην Χώρα μας.Προτείνω όπως έχουμε κάνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να συσταθεί, κάτι που γιά μένα είναι σημαντικό, Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από αρχιτέκτονες της περιοχής μας και οι οποίοι θα εξετάσουν αν θα πρέπει να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη χειρολαβή στο μέσω της κλίμακας και την μορφή που θα έχει. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την αναβολή λήψης απόφασης.

Ακολούθησε ψηφοφορία και με την πρόταση του κ. Δημάρχου τάχθηκαν έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ. και ονομαστικά οι κ.κ. 1.Κανατσίδου Ελένη, 2.Κουτουζής Γεώργιος, 3.Καίκας Γεώργιος, 4.Παπαχρήστου Αναστάσιος, 5.Βαρβάρου Μαρία, 6.Δόσκαρης Κων/νος, 7.Χαρακλάνης Θεόδωρος, 8.Γκιών Κων/νος, 9.Τζάνος Ευάγγελος, 10.Mακρή Αγγελική, 11.Κουτουζή Ελένη.

Με την πρόταση του Επικεφαλής της Μειοψηφίας κ. Σπ. Σπυρίδων τάχθηκαν έξι (6) μέλη του Δ.Σ. και ονομαστικά οι κ.κ. 1.Σπυρίδων Σπυρίδων, 2.Μωρόπουλος Δημήτριος, 3.Μητσιοπούλου Σταματίνα, 4.Ζεντέλης Ευάγγελος, 5.Ροίδη Αικατερίνη, 6.Μάνδηλας Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ανωτέρω ψηφοφορία.

Συνεδρίαση 17η: Πέμπτη 25/06/2015 3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 116/2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει την τοποθέτηση κουπαστής στο κέντρο των σκαλοπατιών που ξεκινούν από την Αμβροσία προς τη Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη, κατόπιν δωρεάς του κ. Κανελάκη, με βάση προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Β)Να διαβιβασθεί η παρούσα Απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή γιά αποδοχή της δωρεάς.

Pin It