«ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»: Ανακοίνωση προγράμματος - βιογραφικά υποψηφίων

Σας γνωστοποιούμε ότι δημιουργήθηκε το blog http://dynamienotitas.wordpress.com στο οποίο μπορείτε να δείτε και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, τις φωτογραφίες και τα βιογραφικά των υποψηφίων μας και του υποψηφίου δημάρχου κ. Σπύρου Σπυρίδωνα και όλες τις ανακοινώσεις του συνδυασμού μας.

Δύναμη Ενότητας

Pin It