Επιθεώρηση στο έργο συντήρησης και λειτουργίας αντλιοστασίων Πόρου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, επισκέφθηκε το έργο που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής στον Πόρο και αφορά στις «επείγουσες εργασίες συντήρησης και λειτουργίας αντιλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 241.765 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, μέχρι σήμερα, στο έργο έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Εσωτερική επιθεώρηση των βαρυτικών δικτύων ακαθάρτων που απολήγουν στα αντλιοστάσια Α2 και Α1 με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (Βιντεοσκόπηση) προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες.
  • Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων από νέους ανοξείδωτους καθώς και των φθαρμένων χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (βάνες, κλπ) στα βανοστάσια – αντλιοστάσια Α1 και Α2.
  • Τοποθέτηση νέων αντλιών λυμάτων στα αντλιοστάσια Α1, Α2, Α4-1 και Α4-2 και αναγκαίες επεμβάσεις στην αντίστοιχη ηλεκτρική εγκατάσταση (ηλεκ. Πίνακες, καλωδίωση, κλπ).

Pin It