Η μήνυση του Δημάρχου Πόρου κατά του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων…στο αρχείο…οριστικά

Με Δελτίο Τύπου που μας απεστάλη προς δημοσίευση η Αντιπεριφέρεια ενημερώνει το κοινό σχετικά με την αθώωση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου:

Πριν από 2 ακριβώς χρόνια, τέτοιες μέρες ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης στο πλαίσιο της “καλής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών για την ποιότητα του παρεχομένου νερού ύδρευσης του Δ. Πόρου, του και πολιτικού πολιτισμού αλλά και της καλής συνεργασίας με τον Ποριώτη Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής” τον παρέπεμψε στον Εισαγγελέα για τα αδικήματα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της παράβασης καθήκοντος. Ο λόγος?? Κατά τον κο Δημητριάδη, έκανε το «έγκλημα» να ενημερώσει με δελτίο τύπου τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού για τα ευρήματα των ελέγχων για την ακαταλληλότητα του νερού, που παρείχε ο Δ. Πόρου κατά τον μήνα Αύγουστο του 2017.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε ο Εισαγγελέας, η υπόθεση μπήκε οριστικά στο αρχείο με το σκεπτικό ότι: «[…] σε κάθε περίπτωση η δημοσίευση των από 11 και 14.8.2017 δελτίων τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων δεν υποκρύπτει σκοπό του να προσπορίσει σε άλλον ή στον ίδιο παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή τρίτο, αφού δι’ αυτών σκοπό είχε την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων αλλά και των πολιτών ως προς τα ευρήματα ελέγχου. Επίσης, η ενέργεια αυτή ουδόλως υποκρύπτει πρόθεση διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι δεδομένα και αυτά δημοσιοποιήθηκαν προς γνώση τρίτων […]».

Η κρίση του κ. Εισαγγελέα δικαιώνει τον Αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων κρίνοντας τις ενέργειες του κ. Χατζηπέρου ως «αναγκαίες» για την ενημέρωση των πολιτών του Πόρου.

Κατά τα άλλα, ο κ. Δημητριάδης μέχρι σήμερα δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη για την ανοίκεια συμπεριφορά του προς τον κ. Χατζηπέρο και την προσπάθεια του να τον σπιλώσει άδικα και να τον διώξει ποινικά.Κάποια στιγμή, λοιπόν, ηθικό και πρέπον θα ήταν μία έκφραση απολογίας από τον ευαίσθητο κο Δήμαρχο…

Pin It