ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ι. Νάννου-Παπαθανασίου 54,63%

Ιωάννης Τσαβαρής 45,37%

ΑΙΓΙΝΑ Δημήτριος Μούρτζης 50,34%

Παναγιώτης Κουκούλης 49,66%

ΑΓΚΙΣΤΡΙ Ιωάννης Αθανασίου 58,86% Α' Κυριακή

Σταμάτιος Σκορδίλης 21,47%

Χρήστος Τζάνος 19,66%

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Κων/νος Καραγιάννης 62,26%

Νίκος-Στράτος Δαρσινός 37,74%

ΣΠΕΤΣΕΣ Παναγιώτης Λυράκης 66,01% Α' Κυριακή

Κ. Κουμπή-Αργυρίου 33,99%

ΚΥΘΗΡΑ Ευστράτιος Χαρχαλάκης 57,26%

Θεόδωρος Κουκούλης 42,74%

ΥΔΡΑ Γεώργιος Κουκουδάκης 50,57%

Άγγελος Κοτρώνης 49,43%

ΠΟΡΟΣ Ιωάννης Δημητριάδης 56,02%

Σπύρος Σπυρίδων 43,98%

Pin It