Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση στον ΝΟΠΤ

Καλούνται όλα τα μέλη του Ν.Ο.Π.Τ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου ΣΥΓΓΡΟΥ με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Εκλογή τριμελούς προεδρείου για την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.

2) Επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 08.02.2015.

3) Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2015.

4) Οικονομικός απολογισμός του έτους 2015.

5) Κοινοποίηση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6) Έγκριση από το σώμα του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

7) Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

8) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής .

9) Αρχαιρεσίες δια την ανάδειξη: α) 9 (εννέα) τακτικών μελών και 3 (τριών) αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ., β) 3 (τριών) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γ) 3 (τριών) μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ομίλου.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το καταστατικό. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, έχουν όλα τα μέλη του ομίλου εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στο όμιλο.

Το απερχόμενο Δ.Σ. λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την οικονομική κατάσταση και προκειμένου να διευκολύνει την συμμετοχή των μελών και ιδιαιτέρως των αρχαιοτέρων τα οποία επιθυμούν την επαναδραστηριοποίηση τους, αποφάσισε να θεωρηθούν ταμειακώς ταχτοποιημένα όσα μέλη καταβάλουν την παρελθούσα ετήσια συνδρομή (έτους 2015), ήτοι 30 Ευρώ. Η ανωτέρω απόφαση θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ Γραμματέας

Σπυριδάκης Δημ. Παπαηλίας θεοδ.

Pin It