Σοφία Μητσιοπούλου – Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Σορβόννης

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η Σοφία Μητσιοπούλου, κόρη του Ιωάννη Μητσιόπουλου υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική της Σορβόννης στο Παρίσι (Université ParisIPanthéon-Sorbonne). Η διατριβή, που εκπονήθηκε υπό την συνεπίβλεψη των κ.κ. καθηγητών GérardMarcou, του Παν/μίου ParisI, και Θεόδωρου Φορτσάκη, Πρύτανη του ΕΚΠΑ, είχε ως θέμα την αγορά λιμένων και αερολιμένων. Εκτός από τους δύο επιβλέποντες καθηγητές, η επιτροπή που εξέτασε τη νεαρή διδάκτορα αποτελείτο από τους καθηγητές Gabriel Eckert, Norbert Foulquier και Romain Rambaud (βλ. φωτογραφία). Η διατριβή βαθμολογήθηκε με άριστα και απέσπασε τα συγχαρητήρια της επιτροπής. Πρόκειται για την πρώτη συστηματική μελέτη του ανταγωνισμού λιμένων και αερολιμένων. Η δημιουργία μιας αγοράς υποδομών μεταφορών αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας και επικαιρότητας σε διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την ελληνική περίπτωση, οι αθρόες ιδιωτικοποιήσεις υποδομών που επιχειρούνται σε καιρό οικονομικής ύφεσης κρύβουν σημαντικούς κινδύνους για το ελληνικό Δημόσιο.

Pin It